About

Regulation

   O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FILOLOGIYA  SOHASI XODIMLARINING "FILOLOGIYA  MASALALARI" ILMIY-USLUBIY More

General information

INFORMATION OF THE JOURNAL   PHILOLOGY MATTERS The scientific-methodical journal "Filologiya More

—"Filologiya masalalari ilmiy jurnal" Barcha huquqlar himoyalangan—